วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ อบต.ด่านนอก จำนวน ๓๗ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (กองศึกษาฯ) จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองศึกษาฯ) จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคลองท่าโพธิ์ - ฝายท่าม่วง หมู่ที่ ๔ บ้านด่านนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน งงธ ๔๖๓ จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุการเกษตร (กองศึกษา) จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองศึกษา) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหาย อบต.ด่านนอก แยกโรงเรียนวัดบ้านด่านนอก (เสรีธรรมวิทยา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2566
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสุเทพ - ถนนลาดยาง บ้านน้อย หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายที่พักสงฆ์บ้านพระหัวบึงไปทางทิศเหนือ - ฟาร์มไก่ บ้านด่านเหนือ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง