วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ธ.ค. 2566
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงใช้กับเครื่องสูบน้ำระยะไกล เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านน้อย หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2566
ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
จ้างเหมาแรงงานเททราย วางตะแกรงเหล็กและเทฉาบคอนกรีตผสมเสร็จ บ้านพระหัวบึง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ย. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2566
จ้างเหมาตัดและขนย้ายวัชพืชเน่าเสีย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ย. 2566
จ้างเหมาสูบน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านมะขามน้อย หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2566
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ EPSON L๓๑๑๐ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๐๕๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2566
จ้างโครงการจ้างเหมารถแบ็คโฮขุดดินเปิดทางน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านมะขามน้อย หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2566
จ้างเหมารถแบ็คโฮขุดดินเปิดทางระบายน้ำ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง บ้านพระหัวบึง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ต.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในตำบลด่านนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง