วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรอรถประจำทาง (ศาลาบน) บ้านด่านนอก หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารรอรถประจำทาง บ้านด่านนอก หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2566
จ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2566
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นม.ถ.151-27 สายด่านนอก - หนองละมั่ง หมู่ที่ 4 บ้านด่านนอก ตำบลด่านนอก
13  มิ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อรถเข็นปูนชนิด ๒ ล้อ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสนาม จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มิ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2566
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง