วันที่
ชื่อเรื่อง
7  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านน้อย หมู่ที่ 3 (สายสามแยกไร่นายพุ่มไปทางทิศเหนือ - ไร่นางจินตนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านพระหัวบึง หมู่ที่ 2 (สายสามแยกนานางตุ้ม - สามแยกนานายหล่อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านพระหัวบึง หมู่ที่ 2 (สายสามแยกไร่นายสนิท - นานางตุ้ม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านพระหัวบึง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2567
จ้างซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก จำนวน ๓๖ จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2567
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพระหัวบึง หมู่ที่ 2 (สายบ้านนายอุไร - บ้านนางแวน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละเลิงพิมาน หมู่ที่ 1 (สายศาลาประชาคม - บ้านนางลูกอินทร์ ดีขุนทด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านละเลิงพิมาน หมู่ที่ 1 (สายสระใหม่ - วัดบ้านละเลิงพิมาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สำนักปลัด) จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง