วันที่
ชื่อเรื่อง
9  เม.ย. 2567
จ้างทำป้ายไวนิล เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายในการขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนนสายด่านขุนทด - หนองสรวง ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2567
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากศาลาประชาคม ถึงวัดบ้านละเลิงพิมาน บ้านละเลิงพิมาน หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2567
ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมกรอบรูปหลุยส์ และขาตั้งกรอบรูปไม้ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มี.ค. 2567
จ้างจัดทำพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมกรอบรูปหลุยส์ และขาตั้งกรอบรูปไม้ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2567
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทุ่งตลอดสาย บ้านหัวบ่อ หมู่ที่ 6 ตำบลด่านนอก เชื่อมตำบลสระจระเข้ อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
20  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนก่อสร้างถนนดินยกระดับ สายไร่นายมนูญ เกรัมย์ - ไร่นางอำพัน ดิมประโคน หมู่ที่ ๑ บ้านละเลิงพิมาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2567
จ้างโครงการก่อสร้างถนนก่อสร้างถนนดิน สายนานายเหมือน ดุนขุนทด - นางละเอียด จันทร์สว่าง หมู่ที่ ๑ บ้านละเลิงพิมาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2567
จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวบ่อ หมู่ที่ ๖ (สายบ้านนางฉลวย ดีขุนทด - บ้านนางสมมุ่ง แดดขุนทด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง