องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
  กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และร่วมปฎิญ...[วันที่ 2022-04-27][ผู้อ่าน 16]
 
  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก พร้อมด้วยคณะผู้บร...[วันที่ 2022-04-22][ผู้อ่าน 10]
 
  ท่านปลัดอำเภอด่านขุนทด นายชยานนท์ สุวรรณทรัพย์ แล...[วันที่ 2022-04-18][ผู้อ่าน 11]
 
  วันที่ 18 เมษายน 2565 นายสำราญ พินิจ ปลัดองค์การบ...[วันที่ 2022-04-18][ผู้อ่าน 9]
 
  ท่านนายกสุทิน โสงขุนทด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมก...[วันที่ 2022-04-15][ผู้อ่าน 7]
 
  ท่านนายกสุทิน โสงขุนทด มอบเงินค่าอาหารกลางวันให้ก...[วันที่ 2022-04-12][ผู้อ่าน 6]
 
  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก สมาชิกสภ...[วันที่ 2022-04-07][ผู้อ่าน 8]
 
  นายสุทิน โสงขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอ...[วันที่ 2022-04-01][ผู้อ่าน 7]
 
  ขอเชิญผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อของหน่วยงานรัฐ ร่วม...[วันที่ 2022-03-28][ผู้อ่าน 6]
 
  ท่านนายกสุทิน โสงขุนทด และคณะผู้บริหารมีความประสงค...[วันที่ 2022-02-28][ผู้อ่าน 11]
 
   นายสุทิน โสงขุนทด นายก อบต.ด่านนอก และคณะผู้บริหา...[วันที่ 2022-02-14][ผู้อ่าน 11]
 
  นายสุทิน โสงขุนทด นายก อบต.ด่านนอก พร้อมด้วยคณะผู้...[วันที่ 2022-01-10][ผู้อ่าน 13]