องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 43 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ตำบลด่านนอก ประจำปีงบประมาน2567 [ 26 ม.ค. 2567 ]3
2 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อดำเนินงาน [ 25 ธ.ค. 2566 ]14
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา [ 24 ต.ค. 2566 ]20
4 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 18 ต.ค. 2566 ]15
5 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 [ 23 ส.ค. 2566 ]22
6 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก [ 6 ก.พ. 2566 ]46
7 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายใน [ 6 ก.พ. 2566 ]32
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy [ 25 ม.ค. 2566 ]63
9 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอกว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ [ 20 ธ.ค. 2565 ]26
10 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กำหนดการออกสำรวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ [ 1 พ.ย. 2565 ]55
11 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2565 [ 6 ต.ค. 2565 ]38
12 ฐานข้อมูลผู้พิการ ปีงบประมาณ 2565 [ 6 ต.ค. 2565 ]27
13 รายงานผลการประเมินความพึงพอใน ณ จุดบริการ [ 3 ต.ค. 2565 ]28
14 รายงานข้อมูลสถิติการใช้ลานกีฬา/สนามกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]33
15 ข้อมูลลานกีฬา / สนามกีฬา ตำบลด่านนอก [ 3 ต.ค. 2565 ]26
16 โครงการพัฒนาผู้เรียน บ้านมะขามน้อย ปี 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]28
17 โครงการพัฒนาผู้เรียน บ้านละเลิงพิมาน ปี 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]33
18 โครงการพัฒนาผู้เรียน บ้านด่านนอก ปี 2565 [ 5 ก.ย. 2565 ]27
19 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2565 [ 23 ส.ค. 2565 ]35
20 ประกาศรายชื่อคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน ตำบลด่านนอก [ 15 มิ.ย. 2565 ]143
 
หน้า 1|2|3