องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 55 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 22 มี.ค. 2567 ]8
2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 22 มี.ค. 2567 ]4
3 ระเบียบองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอกว่าด้วยธนาคารขยะขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก พ.ศ. 2567 [ 6 มี.ค. 2567 ]4
4 ประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่ตำบลด่านนอก ประจำปีงบประมาน2567 [ 26 ม.ค. 2567 ]16
5 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อดำเนินงาน [ 25 ธ.ค. 2566 ]30
6 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา [ 24 ต.ค. 2566 ]29
7 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 18 ต.ค. 2566 ]26
8 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ.2561 [ 20 ก.ย. 2566 ]3
9 ใบสมัครอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์​โลก (อถล.) [ 20 ก.ย. 2566 ]4
10 การดำเนินงานและกิจกรรมที่อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) [ 20 ก.ย. 2566 ]7
11 รายงานผลการดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืช [ 31 ส.ค. 2566 ]2
12 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 [ 23 ส.ค. 2566 ]29
13 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน [ 18 ส.ค. 2566 ]5
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร [ 20 ก.พ. 2566 ]4
15 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก [ 6 ก.พ. 2566 ]59
16 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายใน [ 6 ก.พ. 2566 ]43
17 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy [ 25 ม.ค. 2566 ]77
18 ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอกว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ [ 20 ธ.ค. 2565 ]35
19 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กำหนดการออกสำรวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ [ 1 พ.ย. 2565 ]66
20 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2566 [ 6 ต.ค. 2565 ]46
 
หน้า 1|2|3