องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก [ 6 ก.พ. 2566 ]15
2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับผู้มีส่วนได้เสียภายใน [ 6 ก.พ. 2566 ]2
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy [ 25 ม.ค. 2566 ]15
4 ประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กำหนดการออกสำรวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ [ 1 พ.ย. 2565 ]23
5 ประกาศรายชื่อคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน ตำบลด่านนอก [ 15 มิ.ย. 2565 ]110
6 เงินช่วยเหลือพิเศษ ผู้สูงอายุ [ 30 พ.ค. 2565 ]123
7 ประกาศรับสมัครเด็กและเยาวชน เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนตำบลด่านนอก [ 2 พ.ค. 2565 ]91
8 ประกาศรับลงทะเบียยแสดงตนของสมาชิสภาเด็กและเยาชนตำบลด่านนอก [ 2 พ.ค. 2565 ]82
9 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 25 เม.ย. 2565 ]39
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก เรื่อง รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ณ จุดบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 ก.ย. 2564 ]145
11 ประกาศมาตรการประหยัดพลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก [ 1 ก.ย. 2564 ]113
12 ประกาศ เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 [ 20 ส.ค. 2564 ]132
13 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน [ 18 ส.ค. 2564 ]158
14 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2 [ 17 ก.พ. 2564 ]97
15 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 [ 15 ก.พ. 2564 ]133
16 รับสมัครจัดตั้งชมรมกีฬา ตำบลด่านนอก [ 12 ม.ค. 2564 ]164
17 ประกาศ เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ [ 5 มี.ค. 2563 ]146
18 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก [ 27 ม.ค. 2563 ]91
19 ประกาศ เรื่อง ระเบียบกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก [ 5 พ.ย. 2562 ]163
20 ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก ประจำปี 2562 [ 12 พ.ย. 2561 ]151