องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
 


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กองช่าง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ดูการซ่อมแซมลำห้วย,สระเก็บน้ำสาธารณะ ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย


วันที่ 22 เมษายน 2565 นายสุทิน โสงขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กองช่าง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ดูการซ่อมแซมลำห้วย,สระเก็บน้ำสาธารณะ ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยที่ผ่านมา ในพื้นที่ บ้านน้อย หมู่ที่ 3 และ บ้านด่านนอก หมู่ที่ 4 และ ได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่ บ้านมะขามน้อย หมู่ที่ 5 จำนวน 1 ราย
2024-04-04
2024-04-03
2024-03-23
2024-03-22
2024-03-15
2024-03-13
2024-02-19
2024-02-12
2024-01-29
2024-01-26