องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
 


ท่านนายกสุทิน โสงขุนทด และคณะผู้บริหารมีความประสงค์ที่จะปลูกจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่และพนักงาน เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์และให้นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตในก


วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก นำโดยท่านนายกสุทิน โสงขุนทด และคณะผู้บริหารมีความประสงค์ที่จะปลูกจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่และพนักงาน เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์และให้นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน โดยการจัดกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ในเวลา 09.00 น. ทุกวันจันทร์แรกของทุกเดือน ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก

2022-06-17
2022-06-02
2022-05-30
2022-04-27
2022-04-22
2022-04-18
2022-04-18
2022-04-15
2022-04-12
2022-04-07