องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
 


นายสุทิน โสงขุนทด นายก อบต.ด่านนอก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. ผอ.กอง หัวหน้าส่วนราชการพนักงานส่วนตำบลร่วมประชุมปรึกษาหารืองานในหน้าที่ ต่างๆ


วันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสุทิน โสงขุนทด นายก อบต.ด่านนอก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. ผอ.กอง หัวหน้าส่วนราชการพนักงานส่วนตำบลร่วมประชุมปรึกษาหารืองานในหน้าที่ ต่างๆ พร้อมทั้งให้นโยบายการไม่รับของขวัญ ปลูกฝังจิตสำนึก ป้องกันการทุจริตในองค์กร แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และเสริมสร้างความมีระเบียบวินัยในองค์กร เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก
2022-06-17
2022-06-02
2022-05-30
2022-04-27
2022-04-22
2022-04-18
2022-04-18
2022-04-15
2022-04-12
2022-04-07