องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
 


นายสุทิน โสงขุนทด นายก อบต.ด่านนอก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. ผอ.กอง หัวหน้าส่วนราชการพนักงานส่วนตำบลร่วมประชุมปรึกษาหารืองานในหน้าที่ ต่างๆ


วันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสุทิน โสงขุนทด นายก อบต.ด่านนอก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด อบต. ผอ.กอง หัวหน้าส่วนราชการพนักงานส่วนตำบลร่วมประชุมปรึกษาหารืองานในหน้าที่ ต่างๆ พร้อมทั้งให้นโยบายการไม่รับของขวัญ ปลูกฝังจิตสำนึก ป้องกันการทุจริตในองค์กร แก่ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และเสริมสร้างความมีระเบียบวินัยในองค์กร เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก
2024-04-04
2024-04-03
2024-03-23
2024-03-22
2024-03-15
2024-03-13
2024-02-19
2024-02-12
2024-01-29
2024-01-26