องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
 


กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และร่วมปฎิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอรับชั่น (Zero)


กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และร่วมปฎิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอรับชั่น (Zero) วันที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสุทิน โสงขุนทด นายอบต.ด่านนอก พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลด่านขุนทด ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และร่วมปฎิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอรับชั่น (Zero Tolerance) เพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ปลูกฝังจิตสำนึก ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก
2024-04-04
2024-04-03
2024-03-23
2024-03-22
2024-03-15
2024-03-13
2024-02-19
2024-02-12
2024-01-29
2024-01-26