องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
 


โครงการดูแลสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (สปสช.)


วันศุกร์ ที่ 17  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอกได้ดำเนินโครงการดูแลสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปี 2565 (สปสช.) โดยมีนายสุทิน โสงขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก

2022-06-17
2022-06-02
2022-05-30
2022-04-27
2022-04-22
2022-04-18
2022-04-18
2022-04-15
2022-04-12
2022-04-07