องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
 


ตรวจประเมินหมู่บ้าน ตามโครงการหมู่บ้านสะอาด ปราศจากโรคภัย (สปสช.)


องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก ร่วมกับชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลด่านนอก ได้จัดกิจกรรมตรวจประเมินหมู่บ้าน ตามโครงการ "หมู่บ้านสะอาด ปราศจากโรคภัย" จำนวน 7 หมู่บ้าน 140 หลังคาเรือน

2024-04-04
2024-04-03
2024-03-23
2024-03-22
2024-03-15
2024-03-13
2024-02-19
2024-02-12
2024-01-29
2024-01-26