องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
 


กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565


กองสาธารณสุข ร่วมกับ อาสาปศุสัตว์ตำบลด่านนอก และ อสม.ตำบลด่านนอก จัดกิจกรรมออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 ให้กับสัตว์เลี้ยง  ในพื้นที่ตำบลด่านนอก 

2022-08-18
2022-08-05
2022-07-27
2022-07-20
2022-07-12
2022-07-11
2022-07-07
2022-06-22
2022-06-17
2022-06-15