องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
 


กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565


กองสาธารณสุข ร่วมกับ อาสาปศุสัตว์ตำบลด่านนอก และ อสม.ตำบลด่านนอก จัดกิจกรรมออกรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 ให้กับสัตว์เลี้ยง  ในพื้นที่ตำบลด่านนอก 

2024-04-04
2024-04-03
2024-03-23
2024-03-22
2024-03-15
2024-03-13
2024-02-19
2024-02-12
2024-01-29
2024-01-26