องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
 


กิจกรรมปลูกหญ้าแฝก ตามพระราชดำริฯ


วันที่ 22 เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2565

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำโดย นายสุทิน  โสงขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก

จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก ตามพระราชดำริฯ  เพื่อชะลอการพังทลายของหน้าดิน ณ  บริเวณ คันคูน้ำ SML 

และสระท่าม่วง  บ้านด่านนอก-ด่านเหนือ   โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์แฝก จากสำนักงานพัฒนาที่ดิน จังหวัดนครราชสีมา

จำนวน 20,000 ต้น  

2024-04-04
2024-04-03
2024-03-23
2024-03-22
2024-03-15
2024-03-13
2024-02-19
2024-02-12
2024-01-29
2024-01-26