องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (สปสช.)


ในวันพฤหัสบดี ที่ 7 กรกฎาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก

ได้จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โดยมี นายสุทิน โสงขุนทด นายก อบต.ด่านนอก

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ มีการเต้นบาสโลบ

และเดิน วิ่ง เพื่อสุขภาพ

อบต.ด่านนอก ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดียิ่ง

2024-04-04
2024-04-03
2024-03-23
2024-03-22
2024-03-15
2024-03-13
2024-02-19
2024-02-12
2024-01-29
2024-01-26