องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
 


ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา วัดในตำบลด่านนอก เนื่องในวันอาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2565


ในวันอังคาร ที่ 12 กรกฎาคม 2565

นายสุทิน โสงขุนทด

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก หัวหน้าส่วน พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา วัดในตำบลด่านนอก

เนื่องในวันอาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2565

2022-08-18
2022-08-05
2022-07-27
2022-07-20
2022-07-12
2022-07-11
2022-07-07
2022-06-22
2022-06-17
2022-06-15