องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
 


ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา วัดในตำบลด่านนอก เนื่องในวันอาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2565


ในวันอังคาร ที่ 12 กรกฎาคม 2565

นายสุทิน โสงขุนทด

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก คณะผู้บริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก หัวหน้าส่วน พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้นำชุมชน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก ร่วมสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา วัดในตำบลด่านนอก

เนื่องในวันอาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2565

2024-04-04
2024-04-03
2024-03-23
2024-03-22
2024-03-15
2024-03-13
2024-02-19
2024-02-12
2024-01-29
2024-01-26