องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
 


กิจกรรมปลูกไผ่ และไม้ยืนต้น


วันที่ 27  กรกฏาคม  2565

นายสุทิน  โสงขุนทด  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก  พร้อมคณะผู้นำท้องที่  ข้าราชการ และประชาชนในพื้นที่ตำบลด่านนอก ร่วมทำกิจกรรม ปลูกไผ่  และไม้ยืนต้น  ตามโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมีวัตถุประสงค์ ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว  ณ  บริเวณพื้นที่สาธารณะบ้านพระหัวบึง  พันธุ์กล้าที่ปลูก ได้แก่  มะขามเทศ  มะขามยักษ์  ขี้เหล็ก  ไผ่  แคนา  ประดู่  นนทรี  ตะแบก และทรงบาดาล  เป็นต้น

2022-11-15
2022-10-05
2022-09-23
2022-09-19
2022-09-09
2022-09-08
2022-09-06
2022-09-06
2022-09-05
2022-09-01