องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
 


ประกาศผลตรวจประเมินหมู่บ้าน ตามโครงการหมู่บ้านสะอาด ปราศจากโรคภัย/มอบเงินอุดหนุนตามพระราชดำริ


วันพุธ ที่ 24 สิงหาคม 2565
     องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก ได้จัดประกาศผลรางวัลการประกวด "โครงการหมู่บ้านสะอาด ปราศจากโรคภัย ในตำบลด่านนอก ประจำปี พ.ศ. 2565" และมอบเงินอุดหนุนให้ทั้ง7 หมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดำริ 3 โครงการดังนี้
1. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านมะเร็งเต้านม
2. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
3. โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one

2024-04-04
2024-04-03
2024-03-23
2024-03-22
2024-03-15
2024-03-13
2024-02-19
2024-02-12
2024-01-29
2024-01-26