องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
 


วันที่ 18 เมษายน 2565 นายสำราญ พินิจ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก และข้าราชการในสังกัด พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 เป็นตัวแทนรับมอบน้ำดื่ม จำนวน 50 แพ็ค จากธนาคาร ธกส


วันที่ 18 เมษายน 2565 นายสำราญ พินิจ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก และข้าราชการในสังกัด พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 เป็นตัวแทนรับมอบน้ำดื่ม จำนวน 50 แพ็ค จากธนาคาร ธกส.สาขาด่านขุนทด ทางองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอกขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
2024-04-04
2024-04-03
2024-03-23
2024-03-22
2024-03-15
2024-03-13
2024-02-19
2024-02-12
2024-01-29
2024-01-26