องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
 


วันที่ 18 เมษายน 2565 นายสำราญ พินิจ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก และข้าราชการในสังกัด พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 เป็นตัวแทนรับมอบน้ำดื่ม จำนวน 50 แพ็ค จากธนาคาร ธกส


วันที่ 18 เมษายน 2565 นายสำราญ พินิจ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก และข้าราชการในสังกัด พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 เป็นตัวแทนรับมอบน้ำดื่ม จำนวน 50 แพ็ค จากธนาคาร ธกส.สาขาด่านขุนทด ทางองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอกขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
2022-06-17
2022-06-02
2022-05-30
2022-04-27
2022-04-22
2022-04-18
2022-04-18
2022-04-15
2022-04-12
2022-04-07