องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
 


โครงการ "อนุรักษ์ขนมไทย"


วันอังคาร ที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านมะขามน้อย สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก ได้ดำเนินโครงการ "อนุรักษ์ขนมไทย" เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รู้จักขนมไทย และได้ทดลองทำขนมไทย เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัยจากแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

- ขอขอบคุณวิทยาการ นางซ่อนกลิ่น ดานขุนทด -

2024-04-04
2024-04-03
2024-03-23
2024-03-22
2024-03-15
2024-03-13
2024-02-19
2024-02-12
2024-01-29
2024-01-26