องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
 


โครงการ " แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำกระยาสารท" ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านละเลิงพิมาน


วันอังคาร ที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านละเลิงพิมาน สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก ได้ดำเนินโครงการ " แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำกระยาสารท" เพื่อให้เด็กปฐมวัยได้รู้จักกระยาสารท และได้ทดลองทำกระยาสารท ซึ่งเป็นขนมพื้นบ้านชนิดหนึ่ง เป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์การเรียนรู้ให้แก่เด็กปฐมวัยจากแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

- ขอขอบคุณวิทยาการ นางสำรวย ธงสันเทียะ นางดอกไม้ แดงสันเทียะ นางแสงอรุณ แหยมแก้ว และนางณิภาพร คำใส -

2023-05-09
2023-04-18
2023-03-25
2023-03-23
2023-03-22
2023-03-18
2023-03-16
2023-02-06
2023-02-06
2023-02-01