องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
 


โครงการ ส่งเสริมประชาชนขับขี่ปลอดภัย ถูกกฎจราจร ลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ ประจำปี 2565


องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก

ได้ดำเนิน "โครงการ ส่งเสริมประชาชนขับขี่ปลอดภัย  ถูกกฎจราจร ลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ ประจำปี 2565"

ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ด่านนอก

ขอขอบคุณวิทยากรจาก สถานีตำรวจภูธรด่านขุนทด และสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาด่านขุนทด

2023-05-09
2023-04-18
2023-03-25
2023-03-23
2023-03-22
2023-03-18
2023-03-16
2023-02-06
2023-02-06
2023-02-01