องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
 


โครงการ ส่งเสริมประชาชนขับขี่ปลอดภัย ถูกกฎจราจร ลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ ประจำปี 2565


องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก

ได้ดำเนิน "โครงการ ส่งเสริมประชาชนขับขี่ปลอดภัย  ถูกกฎจราจร ลดความเสี่ยงอุบัติเหตุ ประจำปี 2565"

ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ด่านนอก

ขอขอบคุณวิทยากรจาก สถานีตำรวจภูธรด่านขุนทด และสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาด่านขุนทด

2024-04-04
2024-04-03
2024-03-23
2024-03-22
2024-03-15
2024-03-13
2024-02-19
2024-02-12
2024-01-29
2024-01-26