องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
 


โครงการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน


นายสุทิน  โสงขุนทด  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก  ได้มอบหมายให้ งานสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุข  นำส่งขยะอันตราย จำพวก หลอดไฟฟ้า  ถ่านไฟฉาย และกระป๋องสเปรย์ ไปยังศูนย์กำจัดขยะรวมเทศบาลเมืองสีคิ้ว เพื่อรวบรวมส่งมอบให้ อบจ.นครราชสีมา ไปกำจัดอย่างถูกหล้กวิชาการต่อไป 

2024-04-04
2024-04-03
2024-03-23
2024-03-22
2024-03-15
2024-03-13
2024-02-19
2024-02-12
2024-01-29
2024-01-26