องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
 


โครงการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน


นายสุทิน  โสงขุนทด  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก  ได้มอบหมายให้ งานสิ่งแวดล้อม กองสาธารณสุข  นำส่งขยะอันตราย จำพวก หลอดไฟฟ้า  ถ่านไฟฉาย และกระป๋องสเปรย์ ไปยังศูนย์กำจัดขยะรวมเทศบาลเมืองสีคิ้ว เพื่อรวบรวมส่งมอบให้ อบจ.นครราชสีมา ไปกำจัดอย่างถูกหล้กวิชาการต่อไป 

2023-05-09
2023-04-18
2023-03-25
2023-03-23
2023-03-22
2023-03-18
2023-03-16
2023-02-06
2023-02-06
2023-02-01