องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
 


ประเพณีฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี 2566


องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก เข้าร่วมกิจกรรมการดำเนินการจัดงาน “ประเพณีฉลองวันแห่งชัยชนะท้าวสุรนารี ประจำปี 2566” เพื่อเป็นการเทิดทูนวีรกรรมท่านท้าวสุรนารี วีรสตรีของชาวจังหวัดนครราชสีมา และชาวไทยทั้งประเทศ ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น เอกลักษณ์ ของดีของจังหวัดนครราชสีมา ในวันพฤหัสบดี ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี หน้าที่ว่าการอำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

2024-02-19
2024-02-12
2024-01-29
2024-01-26
2024-01-26
2024-01-13
2023-12-25
2023-12-16
2023-10-06
2023-09-29