องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
 


วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2566


ในวพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์ส่งเสริมศักยภาพชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก ได้ดำเนินการจัดงาน “วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2566”  เพื่อทบทวนความรู้ให้กับสมาชิก อปพร.ให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนและส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่

2024-02-19
2024-02-12
2024-01-29
2024-01-26
2024-01-26
2024-01-13
2023-12-25
2023-12-16
2023-10-06
2023-09-29