องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
 


ท่านนายกสุทิน โสงขุนทด มอบเงินค่าอาหารกลางวันให้กับผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านนอกและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านละเลิงพิมาน


ในวันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก นำโดย ท่านนายกสุทิน โสงขุนทด มอบเงินค่าอาหารกลางวันให้กับผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านนอกและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านละเลิงพิมาน
2024-04-04
2024-04-03
2024-03-23
2024-03-22
2024-03-15
2024-03-13
2024-02-19
2024-02-12
2024-01-29
2024-01-26