องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
 


ท่านนายกสุทิน โสงขุนทด มอบเงินค่าอาหารกลางวันให้กับผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านนอกและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านละเลิงพิมาน


ในวันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก นำโดย ท่านนายกสุทิน โสงขุนทด มอบเงินค่าอาหารกลางวันให้กับผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านนอกและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านละเลิงพิมาน
2022-06-17
2022-06-02
2022-05-30
2022-04-27
2022-04-22
2022-04-18
2022-04-18
2022-04-15
2022-04-12
2022-04-07