องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
 


การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2566


วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 นายสุทิน โสงขุนทุด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล ได้เชิญกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิก อบต. และตัวแทนประชาชนในหมู่บ้าน จำนวน 50 คน เข้าร่วมประชุมปรึกษาหาข้อสรุป ในการดำเนินโครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยสรุปผลการประชุม ดังนี้

  1.ให้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬา ในวันที่ 25 -26  มีนาคม 2566 

   2. แบ่งประเภทกีฬา ออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่  ฟุตซอลชาย  วอลเล่ย์บอลหญิง  เปตองผสม  เซักตะกร้อชาย  กีฬาพื้นบ้าน

   3.ให้แต่ละหมู่บ้านส่งรายชื่อนักกีฬา ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก 

   4. การเปิดการแข่งขันการแข่งขันกีฬาจะกิจกรรม บาสโลบ

2024-02-19
2024-02-12
2024-01-29
2024-01-26
2024-01-26
2024-01-13
2023-12-25
2023-12-16
2023-10-06
2023-09-29