องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
 


กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ


เมื่อวันที่ 5  มิถุนายน  2566  นายสุทิน  โสงขุนทด  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก  นำคณะข้าราชการ  พนักงานจ้าง ร่วมทำกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ  พ.ศ 2566  ณ  บริเวณบ่อทิ้งขยะ ของบ้านด่านเหนือ  โดยทำการปลูกต้นไม้ สองข้างทางริมถนนทางเข้าบ่อขยะ  จำนวน 120 ต้น  จำแนกเป็นต้นขี้เหล็ก   ต้นทองอุไร  และต้นคูณ  เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน

2023-10-06
2023-09-29
2023-09-15
2023-09-13
2023-09-07
2023-09-07
2023-08-02
2023-07-27
2023-07-14
2023-07-11