องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
 


รณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)


เมื่อวันที่ 25  พฤษภาคม  2565  นายสุทิน   โสงขุนทด  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก  ได้มอบหมายให้ นายสำราญ  พินิจ  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก  และข้าราชการในสังกัด  จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก  ในพื้นที่ตำบลด่านนอก 

2024-04-04
2024-04-03
2024-03-23
2024-03-22
2024-03-15
2024-03-13
2024-02-19
2024-02-12
2024-01-29
2024-01-26