องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
 


เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก สมาชิกสภา อบต.ด่านนอก และแรงงานจิตอาสา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ดำเนินการ รื้อถอนและเริ่มก่อสร้างบ้านผู้สูงอายุ รายนางเฟื่อง กาศิลป์ ราษฎร หมู่ที่ 2


วันที่ 7 เมษายน 2565 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก สมาชิกสภา อบต.ด่านนอก และแรงงานจิตอาสา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ดำเนินการ รื้อถอนและเริ่มก่อสร้างบ้านผู้สูงอายุ รายนางเฟื่อง กาศิลป์ ราษฎร หมู่ที่ 2 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครราชสีมา
2022-06-17
2022-06-02
2022-05-30
2022-04-27
2022-04-22
2022-04-18
2022-04-18
2022-04-15
2022-04-12
2022-04-07