องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
 


ตรวจเยี่ยมสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบ


กองสาธารณสุข ร่วมกับภาคีเครือข่าย ออกตรวจเยี่ยมสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่ตำบลด่านนอก  ในระหว่างวันที่ 21-22  กรกฏาคม  2565  ที่ผ่านมา  เพื่อทำความเข้าใจกับสถานประกอบการร้านค้า ในการควบคุมการจำหน่ายบุหรี่ให้เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี

2024-04-04
2024-04-03
2024-03-23
2024-03-22
2024-03-15
2024-03-13
2024-02-19
2024-02-12
2024-01-29
2024-01-26