องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
 


การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอด ก่อนกำหนด


นายสุทิน  โสงขุนทด  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก  ได้มอบหมายให้กองสาธารณสุขฯ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลด่านนอก  ออกตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจแม่และเด็กที่ขึ้นทะเบียน ตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด 

2024-02-19
2024-02-12
2024-01-29
2024-01-26
2024-01-26
2024-01-13
2023-12-25
2023-12-16
2023-10-06
2023-09-29