องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
 


แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566


วันพุธ ที่ 2 สิงหาคม 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก นำโดยท่านนายกสุทิน โสงขุนทด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และพนักงานในสังกัด ร่วมกับ ส.อบต. ผู้นำชุมชนและประชาชนในหมู่บ้าน ได้จัดโครงการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี "แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566" ขึ้น โดยร่วมกันถวายเทียนพรรษา ให้วัดและสำนักสงฆ์ในตำบลด่านนอก ทั้ง 5 แห่ง เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามสืบเนื่องต่อไป

2024-05-02
2024-04-04
2024-04-03
2024-03-23
2024-03-22
2024-03-15
2024-03-13
2024-02-19
2024-02-12
2024-01-29