องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
 


แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566


วันพุธ ที่ 2 สิงหาคม 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก นำโดยท่านนายกสุทิน โสงขุนทด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และพนักงานในสังกัด ร่วมกับ ส.อบต. ผู้นำชุมชนและประชาชนในหมู่บ้าน ได้จัดโครงการส่งเสริม สนับสนุน และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี "แห่เทียนพรรษา ประจำปี 2566" ขึ้น โดยร่วมกันถวายเทียนพรรษา ให้วัดและสำนักสงฆ์ในตำบลด่านนอก ทั้ง 5 แห่ง เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามสืบเนื่องต่อไป

2023-10-06
2023-09-29
2023-09-15
2023-09-13
2023-09-07
2023-09-07
2023-08-02
2023-07-27
2023-07-14
2023-07-11