องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
 


โครงการ "สนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก ประจำปี 2566"


วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 นายสุทิน โสงขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก ได้มอบหมายให้นายสำราญ พินิจ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก คณะ ส.อบต.ด่านนอก เจ้าหน้าและพนักงานในสังกัด ออกเยี่ยมให้กำลังใจและส่งมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ตามโครงการ "สนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก ประจำปี 2566" ให้กับผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ตำบลด่านนอก ที่มีภาวะพึ่งพิง จากการประเมินค่า ADL < 6 ตามแผนการดูแลระยะยาวด้านสาธารณะสุข จำนวน 3 ราย ทั้งหมด 1,377 ชิ้น

2023-09-15
2023-09-13
2023-09-07
2023-09-07
2023-08-02
2023-07-27
2023-07-14
2023-07-11
2023-06-08
2023-06-06