องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
 


โครงการ "รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One"


วันที่ 7-8 กันยายน 2566

โครงการ "รณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One" โดยชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลด่านนอก ณ โกลเด้นแลนด์รีสอร์ท สนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก บูรณาการร่วมกับโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข

โดยมีนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก (เสรีธรรมวิทยา) เข้าร่วมโครงการ

2023-09-15
2023-09-13
2023-09-07
2023-09-07
2023-08-02
2023-07-27
2023-07-14
2023-07-11
2023-06-08
2023-06-06