องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
 


โครงการหมู่บ้านสะอาด ปราศจากโรคภัย ในตำบลด่านนอก ประจำปี 2566


วันที่ 29  กันยายน  2566  นายสุทิน   โสงขุนทด  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก  เป็นประธานเปิดโครงการ และมอบรางวัล  หมู่บ้านสะอาด  ปราศจากโรคภัย  ในตำบลด่านนอก  ประจำปี 2566  พร้อมคณะผู้บริหาร  ผู้นำชุมชน  สมาชิก อบต  และ ผอ.รพ.สต.ด่านนอก  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนคิดหาวิธีในการจัดการขยะของคนเองให้เหมาะสมและเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน   โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ด่านนอก

 

2024-06-19
2024-05-27
2024-05-21
2024-05-15
2024-05-02
2024-04-04
2024-04-03
2024-03-23
2024-03-22
2024-03-15