องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
 


นายสุทิน โสงขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอกเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งรองนายกองค์บริหารส่วนตำบลด่านนอก ร่วมพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการมีส่วนร่วมเพื่อการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการชลประทาน


ในวันศุกร์ ที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. นายสุทิน โสงขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอกเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งรองนายกองค์บริหารส่วนตำบลด่านนอก ร่วมพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการมีส่วนร่วมเพื่อการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการชลประทาน (JMC) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ปีที่ 2) ระดับลุ่มน้ำลำเชียงไกร (ตอนบน) จังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลด่านนอก




2024-04-04
2024-04-03
2024-03-23
2024-03-22
2024-03-15
2024-03-13
2024-02-19
2024-02-12
2024-01-29
2024-01-26