องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
 


โครงการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน จังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 2


กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก  ออกเก็บขยะอันตราย จำพวก หลอดไฟ  ถ่านไฟฉาย และกระป๋องสเปรย์  เพื่อนำส่งต่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ตามโครงการ จัดการของเสียอันตรายจากชุมชน จังหวัดนครราชสีมา  ครั้งที่ 2  เพื่อกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ  ณ  ศูนย์กำจัดขยะรวมเทศบาลสีคิ้ว

2024-02-19
2024-02-12
2024-01-29
2024-01-26
2024-01-26
2024-01-13
2023-12-25
2023-12-16
2023-10-06
2023-09-29