องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
 


วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567


วันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2567

          ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนวัดบ้านด่านนอก (เสรีธรรมวิทยา) นำโดย นายสุทิน โสงขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบลกำนันผู้ใหญ่บ้าน และผู้ปกครอง รวมพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้อ่านสารวันเด็กแห่งชาติของนายกรัฐมนตรี ภายใต้คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ "มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย” จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เด็กแสดงออกทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา และมีกิจกรรมการแสดงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ด่านนอกโรงเรียนบ้านละเลิงพิมาน และโรงเรียนวัดบ้านด่านนอก (เสรีธรรมวิทยา) กิจกรรมวิชาการ เกมส์จากซุ้มต่าง ๆ และลุ้นรับของขวัญของรางวัลมากมาย

2024-04-04
2024-04-03
2024-03-23
2024-03-22
2024-03-15
2024-03-13
2024-02-19
2024-02-12
2024-01-29
2024-01-26