องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
 


RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน


     กองสาธารณสุขและสื่งแวดล้อมองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก

ออกกิจกรรม RE -X-RAY โครงการถังขยะเปียกลด โลกร้อนประจำปี พ.ศ. 2567 โดยวิธีสุ่มตรวจตามครัวเรือนในตำบลด่านนอก

2024-04-04
2024-04-03
2024-03-23
2024-03-22
2024-03-15
2024-03-13
2024-02-19
2024-02-12
2024-01-29
2024-01-26