องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
 


ประชุมพิจารณ์อนุมัติโครงการตามแผนสุขภาพประจำปี พ.ศ. 2567(กปท.อบต.ด่านนอก)


วันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2567

นาย สุทิน โสงขุนทด ประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ด่านนอก เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมครั้งที่ 2/2567 โดยมีวาระการประชุมเพื่อพิจารณาปรับแผนการเงินพิจารณาอนุมัติโครงการตามแผนสุขภาพประจำปี 2567           

2024-04-04
2024-04-03
2024-03-23
2024-03-22
2024-03-15
2024-03-13
2024-02-19
2024-02-12
2024-01-29
2024-01-26