องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
 


โครงการผ้าอ้อมสำเร็จรูป ปี 2567


     เรียนผู้บังคับบัญชา

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

     กองสารณสุขฯ

ออกตรวจเยี่ยมและเก็บข้อมูลผู้ป่วยติดเตียง/ผู้มีปัญหากลั้นปัสสาวะไม่ได้ในพื้นที่ตำบลด่านนอกจำนวน 24 ราย ตามโครงการผ้าอ้อมสำเร็จรูปประจำปี2567

-จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

2024-04-04
2024-04-03
2024-03-23
2024-03-22
2024-03-15
2024-03-13
2024-02-19
2024-02-12
2024-01-29
2024-01-26