องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
 


การเตรียมรับการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน


เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2567 นาย สุทิน โสงขุนทด  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก  

แจ้งแนวทางการเตรียมรับการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รอบที่ 3 (76จังหวัด)

เพื่อรองรับการทวนสอบจากเจ้าหน้าที่ภายนอก  โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ อถล.ตำบลด่านนอก  และพี่น้อง อ ส ม. ในพื้นที่ตำบลด่านนอก

2024-05-02
2024-04-04
2024-04-03
2024-03-23
2024-03-22
2024-03-15
2024-03-13
2024-02-19
2024-02-12
2024-01-29