องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
 


วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2567


        ในวพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ศูนย์ส่งเสริมศักยภาพชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

  องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก ได้ดำเนินการจัดงาน “วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2567”  เพื่อทบทวนความรู้ให้กับสมาชิก อปพร.

  ให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนและส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่

2024-06-19
2024-05-27
2024-05-21
2024-05-15
2024-05-02
2024-04-04
2024-04-03
2024-03-23
2024-03-22
2024-03-15