องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
 


ลงทวนสอบถังขยะเปียกลดโลกร้อน(ในตำบลด่านนอก)


เมื่อวันที่ 14-15 มีนาคม 2567 

      กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้รับมอบหมายจาก  นายสุทิน โสงขุนทด  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก

ลงเก็บข้อมูลการทวนสอบโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน  จำนวน 70 หลังคาเรือน

2024-06-19
2024-05-27
2024-05-21
2024-05-15
2024-05-02
2024-04-04
2024-04-03
2024-03-23
2024-03-22
2024-03-15