องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
 


โครงการอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาน 2567


เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567

กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการจัดทำโครงอบรมให้ความรู้ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาน 2567 เพื่ออบรมให้ความรู้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก ให้ได้รับความรู้ในการฉีดวัคซีนและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมส่งเสริมให้ประชาชนที่รัก หมา แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมลดความเสี่ยงของการถูก สุนัข แมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่สงสัยหรือเป็นโรคพิษสุนัขบ้ากัด

 ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายธนวัฒน์ ชมตะคุ หัวหน้าปศุสัตว์อำเภอด่านขุนทด  เป็นวิทยากร ให้ความรู้ในครั้งนี้

2024-05-02
2024-04-04
2024-04-03
2024-03-23
2024-03-22
2024-03-15
2024-03-13
2024-02-19
2024-02-12
2024-01-29