องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
 


โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอยภัยฯ ประจำปี 2567


ด้วยกองสาธารสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ อาสาปศุสัตว์ตำบลด่านนอก  ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (สุนัข-แมว)   โดยให้บริการฉีดวัคซีน  ระหว่างวันที่ 2 - 20 พฤษภาคม 2567  จำนวน 1,000 ตัว ในพื้นที่ตำบลด่านนอก 

2024-06-19
2024-05-27
2024-05-21
2024-05-15
2024-05-02
2024-04-04
2024-04-03
2024-03-23
2024-03-22
2024-03-15