องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
 


นายสุทิน โสงขุนทด นายก อบต.ด่านนอก และคณะผู้บริหาร ได้จัดประชุมประชาคมระดับตำบลร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 5 พ.ศ.2565


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุทิน โสงขุนทด นายก อบต.ด่านนอก และคณะผู้บริหาร ได้จัดประชุมประชาคมระดับตำบลร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 5 พ.ศ.2565
2022-06-17
2022-06-02
2022-05-30
2022-04-27
2022-04-22
2022-04-18
2022-04-18
2022-04-15
2022-04-12
2022-04-07