องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
 


นายสุทิน โสงขุนทด นายก อบต.ด่านนอก และคณะผู้บริหาร ได้จัดประชุมประชาคมระดับตำบลร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 5 พ.ศ.2565


วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุทิน โสงขุนทด นายก อบต.ด่านนอก และคณะผู้บริหาร ได้จัดประชุมประชาคมระดับตำบลร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก เพื่อเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 5 พ.ศ.2565
2024-04-04
2024-04-03
2024-03-23
2024-03-22
2024-03-15
2024-03-13
2024-02-19
2024-02-12
2024-01-29
2024-01-26