องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
 


พิธีมอบพระบรมฉาลาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2667 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก นำโดย นายสุทิน  โสงขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก  ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และพนักงานจ้าง เข้าร่วมพิธีมอบพระบรมฉาลาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เพื่อเชิญไปประดิษฐาน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก

2024-06-26
2024-06-19
2024-05-27
2024-05-21
2024-05-15
2024-05-02
2024-04-04
2024-04-03
2024-03-23
2024-03-22