องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา : www.dannok.go.th

 
 
 


มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย)


วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 นายสุทิน  โสงขุนทด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านนอก มอบเงินช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ราย นางสาวกลับ  เตียนขุนทด บ้านเลขที่ 37 หมู่ 1 บ้านละเลิงพิมาน ตำบลด่านนอก อำเภอด่านขุนทด จังหวัดสครราชสีมา 

2024-06-26
2024-06-19
2024-05-27
2024-05-21
2024-05-15
2024-05-02
2024-04-04
2024-04-03
2024-03-23
2024-03-22